Телеконференції для сімейних лікарів

XXXII. Алгоритм профілактики та лікування сезонних захворювань дихальних шляхів. Шостакович-Корецька Л.Р.

XXXI. Головний біль. Проф. Дзяк Л.А.

XXX. Особливості ведення хворих похилого віку з серцево-судинними захворюваннями на фоні поліморбідності. проф. Чухрієнко Н.Д.

XXIX. Хронічне обструктивне захворювання легень: сучасні підходи до діагностики та лікування. професор Конопкіна Л.І.

XXVII. Орфанні хвороби: генетичний скрінинг новонароджених. Муковісцидоз. Башкірова Н. С.

XXVI. Орфанные заболевания: генетический скрининг новорожденных. Высочина И. Л.

XXV. «Фокус на хворого з патологією щитоподібної залози» Професор Перцева Н.О.

XXIV. «Анемия. Трудности и решения». Доктор медицинских наук, доцент Николаенко-Камышова Татьяна Петровна

ХХІІІ. «Особливості ведення фізіологічної вагітності сімейним лікарем, застороги, які виникають. Алгоритм дій» професор Дубоссарська Ю.О., доцент Лебедюк В.В.

XXII. «Негоспитальная пневмония: современные алгоритмы диагностики и лечения в практике семейного врача. Перцева Т.А.»

XXI. «Ожирение у молодых женщин, как первые проявления метаболического синдрома: поиск эффективных методов коррекции. Профессор Дубоссарская З.М.»

XX. «Синдром лихорадки. Ведение детей раннего возраста. Высочина И.Л.» та «Синдром лихорадки. Ведение болезней детского возраста. Гайдук О.И.»

XIX. Консультирование врачом первичного звена родителей здорового и больного ребенка по вопросам питания. Консультирование врачом первичной медицинской помощи матери здорового и больного ребенка от 6 месяцев до 3 лет по вопросам питания/

XVIII. Маршрут онкологического больного

XVII. Можливості сучасної знеболювальної терапії. Роль сімейного лікаря. (Мамчур В.Й.)

XVI. Хроническая ишемия мозга

XV. Гострі отруєння наркотичними речовинами та психотодислептиками. Перша та невідкладна допомога на первинному рівні. Доцент, к.м.н. Єхалов В. В.

XIV. Психосоциальные стрессы и расстройства психического здоровья. Генерализованное тревожное расстройство. Особенности диагностики, терапии.

XIII. Профілактика і лікування ускладнень цукрового діабету відповідно до галузевих стандартів

XII. Диференційна діагностика шкірних висипів та уражень шкіри. Наказ МОЗ України 04.07.16 № 670 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги атопічний дерматит»

XI. Синдром кашля. Приказ МЗ Украины №327 от 08.06.2015 «Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги. Кашель у дорослих і дітей віком після 6 років»

Х. «Актуальность проблемі боли в медицинской практике», «Клінічні випадки хронічного больового синдрому в загальнолікарській практиці»

IX. «Сахарный диабет II типа» та «Обласна програма «Здоров’я населення Дніпропетровщини до 2019 року» у сегменті «Цукровий діабет» за 2017 рік»

VIII. «Вакцинация у детей»; «Неблагополучные события после иммунизации»

VII. Синдром боли в груди. Ишемическая болезнь сердца

VI. Артериальная гипертензия

V. Электрокардиографическая диагностика при угрожающих жизни состояниях

ІV. Особенности ведения пациентов, перенесших психоциальные стрессы в практике семейного врача. Лечение посттравматического стрессового расстройства семейным врачом

ІІІ. Депрессія у практиці сімейних лікарів та лікування депрессії у медичних установах що надають первинну медичну допомогу

ІІ. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги №438 від 12.05.2016 року

І. Рання діагностика і сучасні можливості лікування онкологічних захворювань. Роль сімейного лікаря