Урологія

Цикл «Урологія» (16.06.20)

1. Ознайомитись з нормативною базою «Настанови для первинної медичної допомоги Duodecim». Розділ «Урологія»

- УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ГОСТРИЙ НЕУСКЛАДНЕНИЙ ЦИСТИТ У ЖІНОК» ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА (затверджено Наказом МОЗ України від «23» листопада 2011р. № 816 https://dec.gov.ua/mtd/gostryj-neuskladnenyj-czystyt-u-zhinok/

- УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ЕКСТРЕНОЇ ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ (затверджено Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.04.2014 № 235) https://dec.gov.ua/mtd/rak-peredmihurovoyi-zalozy/

2. Письмово відповісти на питання № 8 розділу «Внутрішні хвороби» зі «СПИСОК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ- СЛУХАЧІВ ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 2020 р.» https://drive.google.com/file/d/1IIsD7I-0d9cfN2oue4nlzcXoE1zU6w7a/view

Питання № 8

- Сечовий синдром. Тактика лікаря загальної практики-сімейного лікаря.

Роботу надіслати на адресу vasilevs55@i.ua, позначивши ПІБ та цикл «Урологія»

3. Для власної перевірки знань за напрямком «Урологія» надати відповіді на клінічні тести (надані тести не є обов’язковими!)