14 день

Тема: Гіпертензивний криз: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта. Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця

Матеріали для підготовки

Завдання

1. Миготлива аритмія (фібриляція передсердь): критерії діагностики та алгоритм невідкладної допомоги.

2. Алгоритм невідкладної допомоги при нападі суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії.

3. Алгоритм невідкладної допомоги при неускладненій гіпертензивній кризі

Електронна пошта для надсилання відповідей

dsma.gpfm@gmail.com