01.04.2020 (середа)

"Догляд за хворими"

Тема 10 Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці

Тема 11 Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. Опрацювання практичних навичок

Тема 12 Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни

Матеріали для самопідготовки

Для отримання позитивної оцінки з теми 10, 11 та 12 з циклу "Догляд за хворими" НЕОБХІДНО:

1. Написати власноруч конспект, в якому потрібно зазначити:

  • що таке асептика
  • що таке антисептика
  • які існують види засобів індивідуального захисту (різниця між маскою та респіратором)
  • які існують протиепідемічні методи
  • описати основні поняття дезінфекції в стоматологічній практиці

2. Письмово (конспект) перерахувати основні етапи правильного миття рук

3. Законспектувати алгоритм методики асептичної обробки рук

4. Законспектувати алгоритм "надягання медичних стерильних рукавичок"

Фотографії конспекту надіслати не пізніше 09-00 02.04.2020, на кожній сторінці конспекту обов'язково вказати ваше прізвище та номер сторінки

5. Зняти та надіслати відеоролик виконання практичного навику "методика миття рук"

6. Зняти та надіслати відеоролик виконання практичного навику "методика і техніка надягання і зняття стерильних медичних рукавичок"

Відеоролики краще завантажити на Google диск та надіслати нам посилання для перегляду (перевірте налаштування - перегляд за посиланням). На відеоролику обов'язково має бути видно ваше обличчя (хоча б 1 раз для ідентифікації).

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.proped.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ 09:00 02.04.2020)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_EEEE, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

EEEEE - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"