08.04.2020

Пропедевтика внутрішньої медицини

Тема 5: Методи дослідження органів травлення. Розпитування та загальний огляд хворих з патологією травної системи. Біохімічний аналіз крові. Основні синдроми в гастроентерології. Зміни в ротовій порожнині при захворюваннях ШКТ

Матеріали для самопідготовки

Завдання з теми

Для отримання позитивної оцінки за темою 5 циклу «Пропедевтика внутрішньої медицини» НЕОБХІДНО:

1. Роздрукувати і заповнити від руки протокол по темі 5

2. Фотографії заповненого протоколу (хорошої якості) надіслати не пізніше 9-00 09.04.2020

3. Відсутність після зазначеного часу заповненого протоколу прирівнюється до пропуску заняття (за цю дату ставиться «нб»)

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.proped.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ 09:00 09.04.2020)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_EEEE, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

EEEEE - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"