18.03.2020 середа

"Пропедевтика внутрішніх хвороб"

Тема 3: Методи дослідження серцево-судинної системи. Розпитування та загальний огляд хворих з патологією серцево- судинної системи. Фізичні методи дослідження. Лабораторні та інструментальні методи дослідження в кардіології та ревматології

Матеріали для самопідготовки

Завдання за темою

Для отримання позитивної оцінки за темою 3 циклу «Пропедевтика внутрішньої медицини» НЕОБХІДНО:

1. Заповнити ПРОТОКОЛ №3 (власним почерком) за темою № 3 (роздрукувати та заповнити, якщо у вас є принтер або переписати за зразком в зошит)

2. Фотографії заповненого протоколу (хорошої якості) надіслати на поштову скриньку, вказану нижче, не пізніше 9-00 19.03.2020

Відсутність заповненого протоколу після зазначеного часу прирівнюється до пропуску заняття (за цю дату ставиться «нб»)

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.proped.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ 09:00 19.03.2020)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_EEEE, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

EEEEE - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"