День другий

Тема: Алгоритми виконання практичних навичок на обладнанні амбулаторій ЗПСМ та особливості обстеження пацієнта в сімейній практиці (алгоритм огляду пацієнта, офтальмоскопія, отоскопія, СЛР, ЕКГ, обстеження грудної залози, неврологічний огляд, гінекологічне обстеження, мазки, експрес-тести). Обладнання амбулаторії ЗПСМ.

Матеріали для самопідготовки

Завдання до теми

Зробити конспект по алгоритму проведення обстеження вуха, ока та грудної залози, а також описати найбільш розповсюджені аномалії при огляді. Фотографії написаного власноруч конспекту слід надіслати на вказану нижче поштову скриньку.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ 09:00 наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"