День перший

Тема: Місце сімейної медицини в структурі охорони здоров'я. Організація роботи сімейного лікаря. Імплементація україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної допомоги ІСРС-2.

Матеріали для самопідготовки:

Завдання до теми

1. Закодуйте випадок надання медичної допомоги згідно Міжнародної класифікації первинної допомоги ICPC-2. Номер випадку відповідає вашому номеру у списку студентів вашої групи (уточнити можна у старости групи). Вам потрібно закодувати:

  1. Причину звернення
  2. Діагноз
  3. Процеси

Обов'язково вказуйте номер завдання!

2. Дайте відповіді на тестове завдання "Вхідний контроль знань"

Виконане завдання на листочку сфотографуйте та надішліть на вказану нижче поштову скриньку

Завдання до теми ICPC-2.pdf
Вхідний контроль знань.doc

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"