День п'ятий

Тема: Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Загальні ознаки небезпеки, синдром діареї, синдром болю у горлі, синдром лихоманки, синдром болю у вусі

Матеріали для самопідготовки

Завдання до теми

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ 09:00 наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_ЕЕЕЕ, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

ЕЕЕЕ - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"