День шостий (заключний)

Тема: Профілактика найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб людини в амбулаторній практиці. Скринінг в роботі сімейного лікаря (туберкульоз, візуальні форми раку: шкіри, молочної залози, колоректальний рак; артеріальну гіпертензію, дисфункцію щитоподібної залози, підвищений рівень глюкози та ЦД, ліпідні порушення у дітей та дорослих, когнітивні розлади, залізодефіцитну анемію, ВІЛ). Диференційний залік

Матеріали для самопідготовки

Нозології, з якими слід ознайомитись: туберкульоз, візуальні форми раку: шкіри, молочної залози, колоректальний рак; артеріальна гіпертензія, дисфункція щитоподібної залози, підвищений рівень глюкози та ЦД, ліпідні порушення у дітей та дорослих, когнітивні розлади, залізодефіцитна анемія, ВІЛ, скринінг у вагітних.

Завдання до теми

Після ознайомлення із матеріалами для самопідготовки уявіть, що ви виступаєте в ролі сімейного лікаря

Враховуючи можливі фактори ризику вашого пацієнта сплануйте програму скринінгу для 1 випадку – (номер випадку відповідає вашому порядковому номеру в десятку) згідно плану:

  1. Які фактори ризику у даного пацієнта?
  2. Які діагностичні дослідження слід провести, враховуючи вікову групу?
  3. Які методи виявлення певної нозології ви запропонуєте вашому пацієнту? (від найбезпечніших до інвазивних/ від фізикального огляду до інструментальних обстежень). Врахуйте можливу альтернативу при відмові пацієнта від першого варіанту скринінгу
  4. Яка періодичність проведення обстеження?

(Кому? Що? Коли?)

Вітаємо із закінченням циклу! Бажаємо вам здоров'я!

Відпрацювання пропущених занять відбудеться після закінчення карантину

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ 09:00 наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_ЕЕЕЕ, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

ЕЕЕЕ - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"