Запис на відпрацювання

  1. Пропущене заняття має бути відпрацьовано у строк не більше 2 ТИЖНІВ після пропуску.
  2. Для допуску до відпрацювання потрібен допуск із деканату
  3. Пропущене заняття з поважної причини може бути відпрацьовано у будь-який день після занять за узгодженням з черговим викладачем.
  4. Пропущене заняття з неповажної причини відпрацьовується лише у суботу після попереднього запису у наданій нижче формі.
  5. Відпрацьовується не тільки тема, але й тривалість заняття.
  6. Для відпрацювання лекцій потрібно підготувати конспект пропущеної лекції, а також реферат на тему лекції.