День 1

Доброго ранку, шановні студенти 6 курсу!

23.11.2020 о 09:00 викладачі чекають вас на відеоконференції (підгрупа А (викладач Єфімова Н.О.) та підгрупа Б (викладач Василевська І.В.)

Ви будете працювати на базі освітньої платформи Moodle (http://moodle.dma.dp.ua)

Тема: Організація та зміст роботи лікаря загальної практики - сімейного лікаря (ЗПСЛ) в сучасних умовах фінансування системи охорони здоров'я. Порядок надання первинної медичної допомоги. Основи інформаційного забезпечення закладів первинної ланки медичної допомоги. Електронна система охорони здоров'я. Порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я. Телемедицина в практиці лікаря ЗПСЛ. Класифікації, які використовують лікарі ЗПСЛ (ICPC-2, МКХ-10, МКХ-11)

Матеріали для самопідготовки:

Завдання до теми

1. Закодуйте випадок надання медичної допомоги (тисни сюди) згідно Міжнародної класифікації первинної допомоги ICPC-2. Номер випадку відповідає вашому номеру у списку студентів вашої групи (уточнити можна у старости групи). Вам потрібно закодувати:

  1. Причину звернення
  2. Діагноз
  3. Процеси

Обов'язково вказуйте номер завдання!

2. Дайте відповіді на тестове завдання "Вхідний контроль знань"

Виконане завдання на листочку сфотографуйте та надішліть на вказану нижче поштову скриньку

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"