День 2

Єфімова Наталія Олександрівна

https://us04web.zoom.us/j/4634462915?pwd=aC93T1pqVXFOS1ZvK3ZacUFSRy9VQT09

Идентификатор конференции: 463 446 2915

Код доступа: 8050

Башкірова Наталія Сергіївна

https://us04web.zoom.us/j/74515811603?pwd=VFFuOThmazg3Ny9DazhLLzl0OTRFZz09

Идентификатор конференции: 745 1581 1603

Код доступа: 8DgEp9

Тема: Профілактичні напрямки в діяльності лікаря ЗПСЛ. Стратифікація ризику, контроль факторів ризику основних неінфекційних захворювань (таблиця SCORE). Профілактика хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ). Профілактика інфекційних захворювань

Матеріали для самопідготовки:

Завдання до теми

  1. Вакцинація тести
  2. Вакцинація задачі
  3. Задачі "Профілактика НІЗ"


Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"