День 4

Єфімова Наталія Олександрівна

https://us04web.zoom.us/j/4634462915?pwd=aC93T1pqVXFOS1ZvK3ZacUFSRy9VQT09

Идентификатор конференции: 463 446 2915

Код доступа: 8050

Буртняк Тетяна Зеновіївна

https://us04web.zoom.us/j/2784915560?pwd=SDNGd3dpQlZ1cGh3ZG4vTys2TmJEQT09

Идентификатор конференции: 278 491 5560

Код доступа: T2X15g

Тема: Організація медичної допомоги дітям у відповідності до компетенцій лікаря ЗПСЛ

Матеріали для самопідготовки:

Завдання до теми

  1. Клінічні задачі "ІВХДВ"
  2. Тести "ІВХДВ"


Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"