День 5

Єфімова Наталія Олександрівна

https://us04web.zoom.us/j/4634462915?pwd=aC93T1pqVXFOS1ZvK3ZacUFSRy9VQT09

Идентификатор конференции: 463 446 2915

Код доступа: 8050

Буртняк Тетяна Зеновіївна

https://us04web.zoom.us/j/2784915560?pwd=SDNGd3dpQlZ1cGh3ZG4vTys2TmJEQT09

Идентификатор конференции: 278 491 5560

Код доступа: T2X15g

Тема: Організація медичної допомоги у відповідності до компетенцій лікаря ЗПСЛ і маршрутизація пацієнта при найбільш розповсюджених синдромах

Матеріали для самопідготовки

1. Сімейна медицина: У 3 кн.: підручник. Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. — К. : ВСВ «Медицина», 2013. — 672 с.

2. РЕЄСТР медико-технологічних документів: ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ТА КЛІНІЧНІ НАСТАНОВИ, УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ. https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/

Завдання до теми

Опрацювати всі перелічені нижче синдроми та підготувати презентацію з одного з них. Кожен студент готує презентацію з синдрому, номер якого відповідає його власному порядковому номеру у списку студентів десятку.

Перелік синдромів для підготовки теми та презентації:

  1. Синдром кашлю.
  2. Синдром артеріальної гіпертензії.
  3. Синдром головного болю.
  4. Синдром болю в грудях.
  5. Синдром абдомінального болю.
  6. Синдром болю в спині.
  7. Синдром лихоманки.
  8. Суглобовий синдром.
  9. Анемічний синдром
  10. Синдром лімфаденопатії

Загальна схема підготовки теми і презентації:

«Диференційна діагностика і тактика лікаря загальної практики при ....................................................................... синдромі»

1. Найменування синдрому.

2. Ключові факти та контрольні точки, що стосуються синдрому (частота, з якою він зустрічається, клінічні особливості).

3. Найбільш ймовірні причини синдрому (передбачуваний діагноз)

4. Найбільш небезпечні захворювання, які проявляються даним синдромом.

5. «Червоні прапорці» небезпеки (клінічні ознаки загрози для життя).

6. Діагностичний підхід до синдрому і захворювань, при яких зустрічається даний синдром (анамнез, дані фізикального обстеження, лабораторне та інструментальне дослідження).

7. Тактика лікаря загальної практики.

8. Використана література.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.simmed.ukr@gmail.com

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_ЕЕЕЕ, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

ЕЕЕЕ - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"